Kom godt igang
sammen med Parat
til Danmark

Scroll ned

Parat til Danmark om os banner

Parat til Danmark er en privat virksomhed, som har
specialiseret sig i at hjælpe flygtninge og indvandrere
godt i gang med deres nye liv i Danmark

Parat til Danmark samarbejder med kommunernes jobcentre, private og offentlige virksomhe-
der. Vi har en anderkendende tilgang til arbejdet og tager udgangspunkt i den enkelte kursist og
dennes aktuelle situation.


På baggrund af en afklaring af kursistens forudsætninger og aktuelle situation arbejder vi med
et kort perspektiv og et langt perspektiv. I det korte perspektiv løser vi her og nu problemer
sammen med kursisten.


I det lange perspektiv arbejder vi med at styrke kursistens faglige såvel som sociale kompeten-
cer i forhold til at få et arbejde og dermed kunne blive selvforsørgende på sigt.


Vi anser networking som en vigtig forudsætning for alle borgere i Danmark. Derfor arbejder vi
målrettet med at opbygge et netværk for den enkelte kursist.Mentorstøtte hele vejen igennem alle vores tilbud


Vores mentorer har alle en anden etnisk baggrund end dansk og mange års ophold i Danmark
bag sig. De kender alle de udfordringer, som det giver at skulle integreres i Danmark


De er derfor i stand til at arbejde meget tæt og målrettet med den enkelte kursist/borger i for-
hold til hans eller hendes specifikke udfordringer. Herunder personlige og tabubelagte emner af
kulturel og religiøs art. Vi har en hotline-service, som gør, at kursisterne/borgerne kan komme i
kontakt med os udenfor almindelig åbningstid ved akut opståede problemer.


Parat til Danmark er grundlagt af Mohammed Malik, som selv har en baggrund som flygtning
fra Irak og har været i Danmark i 17 år. Mohammed Malik har mange års erfaring som mentor
for ny-ankomne flygtninge og har en høj succesrate med at finde job.


Han bruger sit store netværk via sit tidligere arbejde i bl.a. Dansk Industri, som virksomhedskon-
takt til de arabisktalende lande. Desuden arbejder han som frivillig i Dansk Røde Kors med afkla-
ring af ny-ankomne flygtninge.

Mohamed

Direktør/Mentor

mma@parattildanmark.dk
Mohamed profil billede

Malik

Souschef/Mentor

ama@parattildanmark.dk
Malik profil billede

Søren

Seniorkonsulent

soe@parattildanmark.dk
Søren profil billede

Omar

Praktikplads-koordinator

oma@parattildanmark.dk
Omar  profil billede

Hania

Psykologisk choaching

hbe@parattildanmark.dk
Hania profil billede

Amal

Mentor/Coach

ada@parattildanmark.dk
Amal profil billede

Ahmed

Revisor/Skattejurist

ath@parattildanmark.dk
Ahmed  profil billede

Leila

Mentor/Coach

lal@parattildanmark.dk
Leila profil billede