Udviklende kurser
der er tilpasset
dine behov

Scroll ned

Parat til Danmark kurser banner

Om vores kurser

Med udgangspunkt i vores tre hovedhjørnesten – mentoring, motivation, integration
kan vi sætte individuelle forløb sammen så de passer til den enkeltes behov


Desuden tilbyder vi to sammenhængende forløb:

Billede for ny i Danmark kurset hos Parat til Danmark

Ny i Danmark


13-ugers beskæftigelsesorienteret afklaringsforløb for ny ankomne flygtninge.


2 kursusdage ugentligt, som - kombineret med undervisning på Sprogskole – giver et godt afsæt til at kunne blive klar til arbejdsmarkedet og samtidig klare hverdagens udfordringer

Klik her for at se fuld beskrivelse
Billede af vejen tilbage til arbejdsmarkedet kurset fra Parat til Danmark

Vejen tilbage til
arbejdsmarkedet

13-ugers beskæftigelsesorienteret afklaringsforløb; op til 25 timer om ugen


Primært for borgere af anden etnisk herkomst,
som ikke har kunnet fastholdes på arbejdsmar-
kedet pga. sociale, personlige og/eller sproglige
barrierer.

Klik her for at se fuld beskrivelse

Begge forløb kan tilpasses individuelt.


I alle vores forløb træner vi kursisterne i at bruge og udbygge deres nuværende netværk
fra deres hjemland – både socialt og arbejdsmæssigt. Vi forbinder dem så med vores store
netværk af virksomheder i Danmark, Europa og i Mellemøsten (MENA) til gavn for kursisternes
beskæftigelsesmuligheder og danske eksportvirksomheder i primært MENA regionen.
Et initiativ, som understøttes af Dansk Industri.

Kursus

Ny i Danmark


13-ugers beskæftigelsesorienteret afklaringsforløb for nyankomne flygtninge. 2 kursusdage ugentligt, som - kombineret med undervisning på Sprogskole – giver et godt afsæt til at kunne blive klar til arbejdsmarkedet og samtidig klare hverdagens udfordringer.

Hvem er målgruppen?

Nyligt ankomne flygtninge, som endnu ikke har sproglige, praktiske eller dansk-kulturelle kompetencer til at kunne klare sig på arbejdsmarkedet.


Hvad er udbyttet?

Sigtet for alle deltagere er en individuel plan, hvori uddannelses -eller beskæftigelsesperspektivet er kortlagt bedst muligt.


Vores mentorer vil sammen med den enkelte deltager lave en tilbundsgående afklaring af kompetencer, ønsker og muligheder. Dette vil give deltageren en realistisk vurdering af vejen frem mod beskæftigelse og selvforsørgelse.


Vi vil komme meget tæt på den enkelte med det formål at kunne afdække styrker og udfordringer.


En overordnet introduktion til de bærende brancher, fx servicesektoren, vil gøre det mere enkelt for deltageren at vælge brancheretning. Kurset vil give den enkelte viden ansvar og pligter, i forhold til at kunne begå sig i det danske samfund, herunder på arbejdsmarkedet. Hvordan gøres det i praksis?


Vi gennemfører en helhedsorienteret indsats, der understøtter princippet om at den bedste integration kommer via en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mentoring på en enkeltes eget modersmål i grupper og en-til-en. Sideløbende gennemfører vi samtaletræning på dansk med udgangspunkt i de samme emner, der arbejdes med hos mentorerne.


Vi har den kulturelle forståelse der gør det muligt at lave et forløb, hvori der skabes synergi mellem integration og arbejdsmarkedsparathed. For at skabe en direkte kobling mellem deltagerne og arbejdsmarkedet, indeholder kurset kontakt til virksomheder, enten i form af virksomhedsbesøg eller temaeftermiddage med besøg fra virksomheder.

Billede af en helt ny person i Danmark

Eksempel på en uge på kurset “Ny i Danmark” kunne se sådan ud:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09-12 Undervisning
på dansk
Mentoring i
gruppe på
modersmål
12-14 Mentoring i
gruppe på
modersmål
Undervisning
på dansk
  • Følgende emner og temaer vil blive gennemgået: NEM-ID, e-boks, privat budget, betale regninger, offentlig transport, kommunen, indkøb, læge, tandlæge, hospitaler, skolesystemet, uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, kulturforståelse, aktuelle emner.

  • Herudover vil der være enkelte virksomhedsbesøg og ekskursioner.

  • Undervisningen varetages af erfarne undervisere og mentorer.

  • Vi tager udgangspunkt i den enkelte kandidat og arbejder meget konkret med de udfordringer den enkelte har.

  • Vores mentorer har stort kendskab til danske forhold – herunder arbejdesmarket – og en sproglig og kulturel baggrund, som gør det muligt at opnå meget tæt kontakt med den enkelte kandidat – også på tabubelagte områder.

  • Ved afslutningen af forløbet udarbejdes en personlig handlingsplan med konkret henblik på praktik.

Kursus

Tilbage til arbejdsmarkedet


13-ugers beskæftigelsesorienteret afklaringsforløb; op til 25 timer om ugen. Primært for borgere af anden etnisk herkomst, som ikke har kunnet fastholdes på arbejdsmarkedet pga. sociale, personlige og/eller sproglige barrierer.

Hvem er målgruppen?

Primært borgere af anden etnisk herkomst, som har været i Danmark i mange år og som stadig ikke har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet oftest på grund af en række sammensatte udfordringer i deres liv.


Hvad er udbyttet?

En individuel plan for den enkelte, hvor de gennem kurset vil kende deres egne styrker og udfordringer på vejen mod selvforsørgelse. En aktivering af det danske sprog i forhold til at kunne fasthold et arbejde.


Hvordan gøres det i praksis?

Vi arbejder helhedsorienteret gennem:


  • Individuel mentoring

  • Workshops

  • Undervisning

  • Praktikforløb


Vi vil komme meget tæt på den enkelte med det formål at kunne afdække styrker og udfordringer.


Vores mentorer har stort kendskab til danske forhold – herunder arbejdsmarkedet - og en sproglig og kulturel baggrund, som gør det muligt at opnå meget tæt kontakt med den enkelte kandidat
– også på tabubelagte områder.

Billede af helt nye personer i Danmark