Der er mentorstøtte
hele vejen igennem
alle vores tilbud

Scroll ned

Parat til Danmark jobcenter banner

Mentoring, motivation, integration
– er tre hovedhjørnesten i vores arbejde

Der er mentorstøtte hele vejen gennem alle vores tilbud.


Vores mentorer har alle en anden etnisk baggrund end dansk og mange års ophold i Danmark
bag sig. De kender alle de udfordringer, som det giver at skulle integreres i Danmark.
De er derfor i stand til at arbejde meget tæt og målrettet med den enkelte kursist i forhold
til hans eller hendes specifikke udfordringer. Herunder personlige og tabubelagte emner
af kulturel og religiøs art.


Vi arbejder hele vejen gennem forløbet med at finde og sætte ord på den enkeltes
egen motivation. Motivation er for os en forudsætning for både handling og læring. Vi arbejder
udfra et anderkendende menneskesyn, hvor mentor og kursist mødes ligeværdigt og gennem
dialog og motivation sætter mål for indsatsen.


Med det udgangspunkt arbejder vi med et kort perspektiv og et langt perspektiv.
I det korte perspektiv løser vi her og nu problemer sammen med kursisten.
I det lange perspektiv arbejder vi med at styrke kursistens faglige såvel som sociale kompeten-
cer i forhold til at få et arbejde og dermed kunne blive selvforsørgende på sigt.


I alle vores forløb træner vi kursisterne i at bruge og udbygge deres nuværende netværk fra
deres hjemland – både socialt og arbejdsmæssigt. Vi forbinder dem så med vores store net-
værk af virksomheder i Danmark, Europa og i Mellemøsten (MENA) til gavn for kursisternes be-
skæftigelsesmuligheder og danske eksportvirksomheder i primært MENA regionen. Et initiativ,
som understøttes af Dansk Industri.

Afklaring

Parat til Danmark tilbyder Jobcenteret
at afklare nyankomne borgere.

Afklaringen varer 2 timer, og vi rapporterer tilbage til jer.
Denne service er uden omkostning for Jobcenteret.


Hvis I ønsker at benytte jer af denne service, så klik på nedenstående link.
I vil komme ind i det datasikrede system People Trust, som behandler alle
oplysninger i henhold til Datatilsynets bestemmelse.

Gå til people trust